Vertrouwde adviseurs,
ongewone beslissingen

Waardevol en duurzaam advies bij buitengewone situaties

Volt Strategy

Wij ondersteunen het management van grotere organisaties bij het bepalen van hun nieuwe koers. Met gestructureerde analyses brengen we heldere inzichten en schetsen we nieuwe perspectieven. De dagelijkse betrokkenheid van onze partners en onze pragmatische oplossingen maken onze aanpak uniek. Sinds 2006 passen we deze werkwijze met goede resultaten toe (eerder werkten we onder de naam Strategy Development Partners (SDP), Den Haag). 

Onze cliënten zoeken duurzaam advies voor uitzonderlijke beslissingen. Vaak bij nieuwe kansen of onorthodoxe keuzes. Het gaat hen om meerwaarde voor hun klanten, hogere winstgevendheid of andere gerichte doelen. Ons hele team is gedreven om deze doelen maximaal vorm te geven. Vaak doen we dit op basis van een langdurige relatie, waarbij wederzijds vertrouwen essentieel is. Bij Volt Strategy combineren we ervaring met talent, gaan op dagelijkse basis samen aan het werk en streven ernaar om het talent van ieder teamlid optimaal in stelling te brengen.

Onze ervaring

De organisaties waar we voor werken zijn verschillend. Net als de oplossingen. Hieronder een selectie van eerder (geanonimiseerd) werk van het team van Volt Strategy - Engelstalig beschikbaar.

Bus small edit

Driving the energy transition in mobility

Van diesel naar elektrische bussen: wat een optimaal netwerk is, veranderde fundamenteel. Waar ga je laden? Investeer je in grotere batterijen? Of juist sneller laden? Samen met de cliënt kwamen we tot een efficiënt netwerk inclusief laadstrategie voor 200+ bussen.

Hospital small 2

Helping hospitals to tackle rising cost

Ziekenhuizen hebben hun inkomsten hard nodig voor goede zorg. Bijna de helft van hun kosten gaat naar inkoop, en leveranciers maken vaak (te) goede marges. Dat moet beter, vond ook onze cliënt. Samen hebben we de kosten fors verlaagd en geherinvesteerd in betere zorg.

Shopping cart

Market entry for global FMCG player

Onze cliënt wil internationaal uitbreiden en producten verkopen via Franse supermarkten. Hoe kunnen ze marktaandeel veroveren? En op welke klanten moeten zij zich richten? Met klantenonderzoek, big data-analyse, winkelbezoek en workshops hebben we een concrete strategie gevormd.

Judo - tackling big pharma

Outsmarting big pharma

Geavanceerde life-science producten zoals geneesmiddelen en implantaten zijn duur. En worden steeds duurder. Door besparingspotentieel inzichtelijk te maken en medici én niet-medici op één lijn te brengen, creëerden we een sterk ‘tegengif’ voor de marketingkracht van big pharma.

Lively metro small 2

Overcoming uncertainty in the pandemic

Onze cliënt moest belangrijke investeringsbesluiten nemen voor de komende 30+ jaar, temidden van de onzekerheid van de pandemie. Wij creëerden structuur en voorstelbare toekomstscenario’s. Onze cliënt kreeg grip op de onzekerheid en de tools om hun besluiten te nemen.

Solar panels in Africa

Bringing electricity to rural Africa

Elektriciteit brengen naar de uithoeken van Afrika is de missie van onze cliënt. In een van de landen lukte dit steeds minder goed. Wat konden zij doen om het tij te keren? We maakten hun businessplan geschikt voor de meest afgelegen klanten, die nu ook geholpen konden worden.

Connections and mobility

Big data: a mobility case

Door verschillende publieke bronnen over mobiliteit samen te brengen in één gezamenlijke dataset, beschikken we over een sterke tool om mobiliteitsvraagstukken te analyseren. Deze brede blik leidt vaak tot interessante inzichten waar we al veel cliënten mee geholpen hebben.

Supermarket

Innovation strategy for food producer

Food trends zijn van alle tijden. Hoe speel je daarop in? En hoe maak je dat winstgevend? Door complexe prijsstructuren als promoties, kickbacks en bulk korting was dit niet evident. Wij ontrafelden de werkelijke economics, zodat onze cliënt zijn innovaties kon richten.

Optimizing availability of critical infrastructure

Onderhoud aan kritieke rail infrastructuur is van groot belang, maar veroorzaak ook hinder. Door expertise van onze cliënt te combineren met data van projecten, business units en logica, identificeerden we mogelijkheden om zowel kosten als hinder te verminderen: een win-win!